ஜூலை 2018 மாத பள்ளி நாள்காட்டி & Training Days


👉🏼 BEO அலுவலக குறைதீர் நாள் : 7.7.18

👉🏼 சனிக்கிழமை வேலை நாள் : 21.07.18 & 28.7.18

👉🏼 ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி
(I STD)

1 batch: 13&14.7.18
2 batch: 16&17.7.18
3 batch: 18&19.7.18
4 batch: 20&21.7.18

👉🏼 பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி (VI std)

*📕Maths&social : 📗*

1 batch: 9&10.7.18
2 batch : 11&12.7.18

*📗Tamil& Science📘*
1 batch : 13&14.7.18
2 batch: 16&17.7.18

*📘English 📗*

1 batch:18&19.7.18
2 batch: 20&21.7.18

👉🏼 R.L : இல்லை

👉🏼 அரசு விடுமுறை இல்லை

👉🏼 CRC - இல்லை

👉🏼 கல்வி வளர்ச்சி நாள் : 15.7.18

👉🏼 ஜூலை மாத வேலை நாள்கள் : 24

👉🏼 இதுவரை மொத்த
வேலை நாள்கள் :45

Comments

Popular Posts

காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய தகவல்கள்