விரைவில் TET - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்புComments