லேப்டாப், கம்யூட்டரை வகுப்பறைப் படிப்பிற்கு அவசியம் பயன்படுத்த வேண்டும், தொடக்க கல்வி இயக்குனர் உத்தரவுComments