கூட்டுறவு சங்கத் தேர்தல் தொ டர்பான விவரங்களை இணையதளத்தில் வெளியிட உத்தரவு


கூட்டுறவு சங்கத் தேர்தல் தொடர்பான விவரங்களை இணையதளத்தில் வெளியிட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அண்ணாமலை என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவிட்டுள்ளது

Comments

Popular Posts

Google Maps! Latest Update for Bikers!