மாணவர்களுடன் வரிசையில் நின்று சத்துணவு வாங்கி சாப்பிட்ட கலெக்டர்!Comments