அசத்தலான 6GB ROM உடன் கலம் இறங்கும் செல்போன் மேக்ஸ் ப்ரோ1Comments