நாளை (28.07.2018) சனிக்கிழமை அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை - CEO

நாளை (28.07.2018) சனிக்கிழமை அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை என தெரிவித்தல்

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள்,

ஏற்கனவே இரு சனிக்கிழமைகள் வேலை நாட்களாக பள்ளிகள் செயல்பட்டதாலும், தொடர்ந்து இரு வேலை நாட்கள் வருவதாலும் ,  நாளை (28.07.2018) சனிக்கிழமை அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை எனவும் அனைத்துவகை பள்ளிகளும் செயல்படாது எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்

Comments

Popular Posts

Google Maps! Latest Update for Bikers!