அரசாணை 222 நாள்-30.06.2018-ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவோருக்கு NHIS மாதாந்திர சந்தா இனி 150 ரூபாய்க்கு பதிலாக 350 ரூபாயாக ஜூலை 2018 முதல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

CLICK HERE -THE GUIDELINES FOR IMPLEMENATION OF NEW HEALTH INSURANCE SCHEME, 2018 FOR PENSIONERS (INCLUDING SPOUSE) / FAMILY PENSIONERS.

Comments