ஜீன் (2018)- மாத பள்ளி நாட்காட்டி !!


R.L- 11.6.18

🌹தொடக்க கல்வித் துறை பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு தேதி

🌹 விண்ணப்பிக்க வேண்டிய தேதி - 2.6.18 முதல் 7.6.18 வரை

*வட்டார கல்வி அலுவலர்களின் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு - 11.06.2018 முற்பகல்.*


*நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பதவியிலிருந்து வட்டார கல்வி அலுவலராக பணி மாறுதல் கலந்தாய்வு - 11.06.2018 பிற்பகல்.*

*நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு - 12.06.2018 முற்பகல்.*

*நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியருக்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு - 12.06.2018 பிற்பகல்.*

*பட்டதாரி ஆசிரியருக்கான பணி நிரவல் கலந்தாய்வு - 13.06.2018 முற்பகல்.*

*பட்டதாரி ஆசிரியருக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு (ஒன்றியத்திற்குள்) - 13.06.2018 முற்பகல். *

*பட்டதாரி ஆசிரியருக்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு - 13.06.2018 பிற்பகல்.*

*பட்டதாரி ஆசிரியருக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு (கல்வி மாவட்டத்திற்குள்) - 14.06.2018 முற்பகல்.*

*பட்டதாரி ஆசிரியருக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு (வருவாய் மாவட்டத்திற்குள்) - 14.06.2018 பிற்பகல்.*

*தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியருக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு - 16.06.2018 முற்பகல்.*

*தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியருக்கான பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு - 16.06.2018 பிற்பகல்.*

*இடைநிலை ஆசிரியருக்கான பணி நிரவல் கலந்தாய்வு - 18.06.2018.*

*இடைநிலை ஆசிரியருக்கான பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு (ஒன்றியத்திற்குள்) - 19.06.2018 முற்பகல்.*

*இடைநிலை ஆசிரியருக்கான பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு (கல்வி மாவட்டத்திற்குள்) - 19.06.2018 பிற்பகல்.*

*இடைநிலை ஆசிரியருக்கான பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு (வருவாய் மாவட்டத்திற்குள்) - 19.06.2018 பிற்பகல்.*

*பட்டதாரி ஆசிரியருக்கான பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு (மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம்) - 20.06.2018.*

*இடைநிலை* *ஆசிரியருக்கான*
*பொதுமாறுதல்*
*கலந்தாய்வு (மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் )- 21.6.18*
------------------------------------

🍅 *பள்ளிகல்வித் துறை பொதுமாறுதல்*

*12.6.18: HSS HM transfer*

*13.6.18: HSS HM promotion*

*14 .6.18 HS HM transfer*

*14 .6.18 PGT deployment*

*16 .6.18 PGT / Voc.Tr transfer*

*18 .6.18 : PGT / Voc.Tr promotion*

*19.6.18: PET/Spl Tr/SGT transfer*

*19.6.18: BT Assistant deployment*

*20.6.18: BT Assistant transfer*

*21.6.18: BT promotion*
-------------------------------------

🌹சனிக்கிழமை வேலை நாள் இல்லை...

🌹அரசு விடுமுறை - 15.6.18 வெள்ளி, ரம்சான்

🌹இந்த மாத வேலை நாட்கள் - 20

Comments

Popular Posts

காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய தகவல்கள்