ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு 2018-19 : புதிய நெறிமுறைகள் என்னென்ன?

👍 *ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு 2018-19-ற்கான நெறிமுறைகள் அடங்கிய பள்ளிக் கல்வித்துறை அரசாணை எண் 403-ல் தொடக்கக் கல்வித்துறை சார்ந்து வகுக்கப்பட்டுள்ள புதிய நெறிமுறைகளை இங்கு காண்போம்!*

👍 *4 நிலைகளில் மாறுதல் நடைபெறும்*

👍 *ஒன்றியத்திற்குள்*

👍 *(புதிய) கல்வி மாவட்டத்திற்குள்*


👍 *மாவட்டத்திற்குள் (கல்வி மாவட்டங்களிடையே)*

👍 *மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம்.*

👍 *மாறுதல் வழங்கும் அதிகாரம்*

👍 *ஒன்றியம் & கல்வி மாவட்டத்திற்குள் : மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்.*

👍 *மாவட்டத்திற்குள் : முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்.*

👍 *மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் : இயக்குநர்.*


👍 *சிறப்பு முன்னுரிமையில் பகுப்பு*

👍 *50% & அதற்கு மேலுள்ள மாற்றுத்திறனாளி (IV)*

👍 *50%-க்கு கீழுள்ள மாற்றுத்திறனாளி (VII)*

👍 *1.6.18-ல் 5 வருடங்களுக்கு மேல் ஆசிரியராகவுள்ள இராணுவ வீரர் மனைவி (V)*

👍 *5 வருடங்களுக்குக் கீழ் ஆசிரியராகவுள்ள இராணுவ வீரர் மனைவி (VIII)*

👍 *1.6.18-ல் ஒரே பள்ளியில் குறைந்தது* *5 ஆண்டுகள் / அதற்கும்மேல்* *பணிபுரிந்தோர் (X)*

👍 *பிற முக்கிய கூறுகள்*

👍 *1.6.2017-க்கு முன் தற்போது பணிபுரியும் பள்ளியில் பணியேற்றிருக்க வேண்டும்.*

👍 *1.6.2017-ற்குப் பின் தன் இணையை இழந்த ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு நிகழ்வாக மாறுதல் வழங்கலாம்.*

👍 *மாறுதல் பெறுவோர் இனி குறைந்தது 3 ஆண்டுகள் அதே பள்ளியில் பணியாற்ற வேண்டும்.*

👍 *2017-18-ல் பணிநிரவல் செய்யப்பட்டோருக்கு அனுமதி உண்டு.*


👍 *2018-19 முதல் முன்னுரிமை விபரம் மாறுதல் ஆணையில் இடம் பெறும்.*

👍 *இணையர் உரிமை (SPOUSE) (XI) கோருவோர் தமது இணை பணியாற்றும் மாவட்டத்திற்கு மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.*

👍 *மலைச் சுழற்சி நடைபெற வேண்டும்.*

👍 *அலகு விட்டு அலகு இல்லை.*

👍 *மாநிலச் சராசரிக்கும் அதிகமான காலிப்பணியிடங்கள் உள்ள மாவட்டங்களில் இருந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு மாறுதல் வழங்குவதைத் தவிர்ப்பதோடு, மாறுதல் & பதவி உயர்வில் வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து அம்மாவட்டங்களுக்கு நிரப்புதல் வேண்டும்.*

👍 *ஈராசிரியர் பள்ளிகளில் புதிய ஆசிரியர் நியமனம் செய்யப்படும் வரை பணிவிடுவிப்பு இல்லை.*

👍 *வழக்கத்திற்கான மாற்றம்*

👍 *நிர்வாக மாறுதலானது கலந்தாய்விற்கு முன்னரோ பின்னரோ எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வழங்கப்படலாம்.*

Comments

Popular Posts

காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய தகவல்கள்