கல்வியில் ஒரு மாற்றம் செய்வோம்,!!! (ஆங்கில கையெழுத்து பயிற்சி 1-5 வகுப்புகள்)
நாம் இருக்கையில்
நம் மாணவர்க்கு என்ன
குறை,!!!!!!

 நம் மாணவரும் எழுதட்டுமே
ஆங்கிலத்தை
அழகாக,,,,!!!

நம்
முயற்சியால்
அது வசப்படும், ,,!!!!

நிச்சயம்,!!!!!

கீழ்கானும் கையெழுத்து பயிற்சி யை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தலாம்,,,,

மாற்றம் நிகழும் கல்வியில்,!!!!!!
அதுவும் நம்மால்,,,,

இந்த கையெழுத்து பயிற்சி கையேடு
முழுக்க நம் ஆசிரியர்கள்
தயாரித்தது கீீீீழே PDF ல் வகுப்பு வாரியாக (1-5) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.


FIRST STANDARD
CLICK HERE 

SECOND STANDARD
CLICK HERE

THIRD STANDARD
CLICK HERE

FOURTH STANDARD
CLICK HERE

FIFTH STANDARD 
CLICK HERE

Comments

Popular Posts

காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய தகவல்கள்