தகவல் தொழில்நுட்பம்- புதிய பாடத்திட்டம் - QRC(Quick Response Code) - அனைத்து ஆசிரியர்களும் Smart Phone வைத்திருக்க வேண்டும் - இணைப்பில் வர அறிவுறுத்துதல் சார்பு: நாள்: 22-05-2108›


Comments

Popular Posts

காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய தகவல்கள்