Flash News : +2 Result - தேர்ச்சி விகிதம் அறிவிப்பு.


* +2 பொது தேர்வில் 91.1% மாணவ,  மாணவியர்கள் தேர்ச்சி பெற்றதாக தாகவல்.

* மாணவியர்கள் - 94.1% தேர்ச்சி

* மாணவர்கள் - 87.7% தேர்ச்சி

Comments

Popular Posts

காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய தகவல்கள்