அரசுப்பணியாளர்களை குறைக்க அதிரடி ஆரம்பம் பணியாளர் விவரங்களை கேட்டு சீரமைப்புக்குழு கடிதம்.

அரசுப் பணிகளில் பணியிடங்களை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கையை அரசு துவங்கியுள்ளது.. இக்கடிதமே அதற்கான ஆரம்பம்
Comments

Popular Posts

Google Maps! Latest Update for Bikers!