+2 தேர்வில் தேர்ச்சி விகிதம் குறைந்த பள்ளி ஆசிரியர்களிடம் விளக்கம் கேட்கப்படும்!!!Comments