1,6,9,11 வகுப்பு பாடநூல்கள் இன்று மே 23 இல் வெளியீடு இல்லை, மே 31 இல் வெளியிடப்படும்

1,6,9,11 வகுப்பு பாடநூல்கள் இன்று மே 23 இல் வெளியீடு இல்லை.மே 31 இல் வெளியிடப்படும் என பாடநூல் வலைதளத்தில் தகவல்


Comments

Popular Posts

காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய தகவல்கள்