கணினி அறிவியல் பாடத்தை ஆறாவது பாடமாக அனைத்து அரசுப்பள்ளியிலும் கொண்டுவருதல் சார்பு முதல்வர் தனிப்பிரிவு பதில்- மனு!!


Comments

Popular Posts

காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய தகவல்கள்