பணியாளர் (ம) நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறைGO Ms. No. 73 Dt: June 11, 2018 தமிழ்நாடு அரசு அலுவலக நடைமுறை நூல் - அரசு அலுவலகங்களில் பெறப்படும் மனுக்கள் - குறைதீர் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான நடைமுறைகள் - அறிவுறுத்தங்கள் வெளியிடப்பட்டது - அலுவலக நடைமுறை நூலில், அத்தியாயம் 22, பத்தி 167 பிரிவு (ii) -க்கு திருத்தங்கள் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது!!Comments

Popular Posts

காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய தகவல்கள்