EMIS website open now 02.06.2018

EMIS website open now 02.06.2018 at 8.00


சென்ற ஆண்டு பதிவு அப்படியே உள்ளது
புதிய முகப்பு பக்கம் வடிவமைக்கப்பட்டது
முகப்பு பக்கத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை தகவல் மைய அவசர டோல் ப்ரீ எண் படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
ஸ்மார்ட் கார்டு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் லிங்க் தரப்பட்டுள்ளது

Comments

  1. இன்னும் ஒன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களை சேர்த்து கொள்ள முடியவில்லை.

    ReplyDelete

Post a Comment