புதுக்கோட்டை மாவட்ட இடைநிலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள்


*பொன்னமராவதி ஒன்றியம்*

1)கங்காணிபட்டி
2)கீழத்தானியம்
3)கீழத்தானியம்
4)ஆலவயல்

5)கட்டையாண்டிபட்டி
6)வேந்தன்பட்டி
7)M.உசிலம்பட்டி
8)திருக்களம்பூர்
9)பிடாரம்பட்டி

 *விராலிமலை ஒன்றிய இ.நி.ஆ காலிப்பணியிடம்*
1.நீர்பழனி

2.மாங்குடி

 *அன்னவாசல் ஒன்றியம்*  இ.நி.ஆ. காலிப்பணியிட விவரம்,

1) கீழப்பளுவஞ்சி
2)கீழப்பளுவஞ்சி,
3) வாகைப்பட்டி
4) ஊரப்பட்டி
5). காலடிபட்டி
6). தச்சம்பட்டி
7) வீரப்பட்டி


 *திருவரங்குளம் ஒன்றியம்* இ.நி.ஆ காலிப்பணியிட விபரம்...

1.மேட்டுப்பட்டி..
2.சந்தைப்பேட்டை...
3.ஆலங்குடி..
4.கைக்குறிச்சி..
5.சிதம்பரவிடுதி வடக்கு...
6.மேலாத்தூர்..

 *கறம்பக்குடி ஒன்றியம் இடைநிலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிட விபரம்*.

1.மழையூர்
 2.மேட்டுப்பட்டி.
3.மீனம்பட்டி.
4.வெள்ளாளவிடுதி.
5.கரு தெற்குத்தெரு
6.வானக்கன்காடு.
7.அனுமார்கோவில்
8.தெக்கிக்காடு.


 *புதுகை ஒன்றிய  இடைநிலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள்*:

1)வளவம்பட்டி
 2 )வாராப்பூர்
3)ராசாப்பட்டி 
4)தெற்கு தொண்டைமான் ஊரணி
5 )தெற்கு செட்டியாப்பட்டி
6)கிழக்கு தொண்டைமான் ஊரணி

Comments