காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இ.நி.ஆ. காலிபணியிடங்கள்!!!

*காட்டாங்கொளத்தூர் ஒன்றிய காலிபணியிடங்கள்:*

1)செட்டிபுண்ணியம்,
2)மூலக்கழனி,

3)ரெட்டிபாளையம்,
4)ஊணமாஞ்சேரி,
5)ஆத்தூர்,
6)திருத்தேரி,
7)மண்ணிவாக்கம்.

*உத்திரமேரூர் ஒன்றிய காலிப்பணியிடங்கள்:*

1.திருவந்தவார்
2.சாலவாக்கம்
3.அன்னாத்தூர்
4. சாத்தணஞ்சேரி

*மதுராந்தகம் ஒன்றிய காலிப்பணியிடங்கள் :*
1.)PUPS, மேலவலம்பேட்டை-2,
2.PUPS, வள்ளுவப்பாக்கம்-1
3.PUPS- பாக்கம்-1
4. PUPS-படாளம்-1 5.PUPS,மங்களம்-1, 6.PUMS,பெரிய வெண்மணி-1, 7.PUMS,சிலாவட்டம்-1, 8.PUMS,முதுகரை-1.

*திருப்போரூர் ஒன்றிய காலிபணியிடங்கள்:*
   
V-Vacant                N-Need
1.திருப்போரூர்-2+1=3
2.மேட்டுதண்டலம்- N-1
3.நாவலுர்-  N- 1
4.கொளத்தூர் -N-1
5.பையனுர்-N-1
6.கா.ரெட்டி.காலனி-V-1
7.கா.ரெட்டி -V-1
8.சிறுதாவூர்V-1
9.பெரியார்நகர்N-1
10.பஞ்சம்திருத்திN-1
11.மேலையூர்N-1
12.கேளம்பாக்கம் N-1

*திருக்கழுக்குன்றம் ஒன்றிய காலிப்பணியிடங்கள்:*

1.பொன்பதர்கூடம் (M)
2.கிளாப்பாக்கம்
3.ஆனூர் (M)
4. பாண்டூர் (P)
5.வெங்கம்பாக்கம் (P)
6.புதுப்பட்டினம் (P)
7.புதுப்பட்டினம்(P)
8.ஆயப்பாக்கம்(M)
9.திருக்கழுகுன்றம் வடக்கு(M)
10.திருக்கழுகுன்றம்வடக்கு(M)
11.கொத்திமங்கலம்(P)
12.குன்னவாக்கம் (M)
13.கரியச்சேரி (P)
14.வடகடம்பாடி (M)
15.உய்யாலிகுப்பம்(M)
16.P.V.களத்தூர்

*அச்சிறுப்பாக்கம் ஒன்றிய காலிப்பணியிடங்கள்:*

1)PUPS, சிறுதாமூர்-1
2)PUPS,வடமணி பாக்கம்-2
3)PUPS- பொற்பனங்கரணை-1
4)PUPS- கல்லியகுணம்-1
5)PUMS-பாதிரி
6)PUPS- விண்ணம் பூண்டி -1
7)PUPS- மாம்பட்டு -1
8)PUMS- தின்னலூர் -1
9)PUMS- கொங்கரை -1
10)PUMS வெளியம்பாக்கம் -1
11)PUPS
    பள்ளிப்பேட்டை உருது - 1

*வாலாஜாபாத் ஒன்றிய காலிப்பணியிடங்கள்:*

1.பழையசீவரம்,
2.புரிசை.

*சித்தாமூர் ஒன்றிய காலிப்பணியிடங்கள்:*

1)Alambaraikuppam,
2)Villivakkam(M),
3) Sembulipuram,
4)23A Kolathur,
5)Puliyani,
6)Vellakondagaram,
7)Karumbakkam,
8) Chunambedu C,
9) Kottaikadu,
10) Chithur,
11)Puthamangalam,
12) APK Punjabi,
13)Inthalur,
14)Perukaranai,
15) Chunambedu (M).

*ஸ்ரீபெரும்பதூர் ஒன்றிய காலிப்பணியிடம்*
1.Pitchuvakkam checkpost.

Comments

Popular Posts

Google Maps! Latest Update for Bikers!