பள்ளி முதல் நாளில் மாணவர்களை அன்புடன் வரவேற்க அனைத்து துவக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளுக்கு தொடக்க கல்வித்துறை உத்தரவுComments