5000 ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் - தமிழக அரசு உறுதிComments