பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வு 2018 - 11,268 மாணவர்களின் அகமதிப்பீட்டு மதிப்பெண் "ஜீரோ" - விளக்கம் கோரி உத்தரவு - செயல்முறைகள்Comments