தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிக்கான ஆசிரியர் -மாணவர் விகிதம் அட்டவணை ( 18.04.2018-ன் படி )

​ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிர்ணயம் செய்தல் சார்ந்த பள்ளிக் கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண் 055838-நாள்:18.04.2018-ன் படி தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிக்கான ஆசிரியர் -மாணவர் விகிதம் அட்டவணைComments

 1. 15, மாணவர்களுக்கு
  குறைவாக,
  உள்ள, பள்ளி மூடுபடுவதாகவும், அல்லது ஓர் ஆசிரியர் பள்ளியாக மாற்றம்
  செய்ய உள்ளதாக கூறப்
  படும் தகவல் உண்மையா? ??

  ReplyDelete

Post a Comment