கல்வித்துறையில் SC/ST ஆசிரியர்கள் மேல் வன்கொடுமைகள் நடைபெறுவதை தடுத்து ஒழுங்கு மற்றும் வன்கொடுமைகள் தடுப்பு சட்டம் 1989, திருத்த விதிகள் 2016ன் கீழ் குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கும்படி முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவிற்கு மனு:-Comments

Popular Posts

Google Maps! Latest Update for Bikers!